Obytňáček za pár kaček

Podmínky zapůjčení vozu

Všeobecné podmínky

Minimální věk 25 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B. Předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí nájemce řídit pouze sám. V případě, že nájemce přenechá řízení druhé osobě, uvedené ve smlouvě o pronájmu vozidla ,odpovídá nájemce za způsobené škody. Minimální doba pronájmu jsou 4 dny. Ve voze je zákaz kouření. Zákaz zvířat a zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.) Cena nájemného je za každý započatý den.

Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává čistý, stejně tak se i vrací. Plná nádrž pohonných hmot. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1500 Kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 40 min a je třeba s tímto počítat. Vůz je vybaven hasicím přístrojem a lékárničkou, při použití je nájemce následně povinen zakoupit novou lékárničku či hasicí přístroj. Vozidlo se předává od 9.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 17.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.

Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná požadujeme po nájemci zaplatit 30% zálohu do 5-ti dnů jako blokaci termínu. Doplatek nájemného se platí 30 dnů před zapůjčením vozidla ,nejpozději pak v den převzetí vozu. Nájemce v den převzetí skládá vratnou zálohu 25 000 Kč na pokrytí možných škod jím způsobených. Servisní odměna 1500,- se neplatí nad 7dní zapůjčení (jedná se o odměnu pro pronajímatele za přípravu OV bez ohledu na dobu nájmu (vyčištění, umytí, dezinfekce, plná nádrž vody, 2 plné PB láhve, čistá prostěradla, kontrola tlaku v pneumatikách, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, školení a poučení před převzetím, kontrola brzd a motorové části, administrativa).

Sankce

Za ztrátu technického průkazu či karty od pojištění účtujeme pokutu 5 000 Kč. Za ztrátu klíčů do zapalování účtujeme pokutu 5 000 Kč. Při extrémním znečištěním a to i u exteriéru vozu (bláto, písek, barvy, oleje atd...) účtujeme pokutu 5 000 Kč.

Storno podmínky

při více jak 60 dnech před zapůjčením účtujeme 20%, při 59 -30 dnech před zapůjčením 30%, při 29 -14 dnech 50%, při 13 - den začátku pronájmu 100% z ceny pronájmu. Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.

Pojištění

Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10%; min. však 15.000 Kč. Při poškození nebo ztrátě čehokoliv v interiéru nelze uplatnit havarijní pojištění. Stejně tak při vniknutí, při kterém vznikne škoda třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce.

Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě či vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít doklad. Vždy mít iniciály na druhého poškozeného. Vůz má asistenční službu a GPS.

Prožijte svoji malou cestu kolem světa v obytném voze